subskrypcja textylny.blox.pl

Twój email

dodaj usuń

Blog > Komentarze do wpisu
Krystaliczność tworzywa włókna i jej wpływ na własności włókien
Proces powstawania agregatów krystalicznych to krystalizacja włókna. We włóknach naturalnych krystalizacja zachodzi podczas wzrostu i rozwoju komórki, we włóknach chemicznych tworzonych z roztworu polimeru podczas desolwatacji tego roztworu.

Krystalizacja włókien otrzymanych ze stopionego polimeru dzieli się na: pierwotną (podczas tworzenia) i wtórną (we włóknie uformowanym). Proces krystalizacji może być rozpatrywany jako wypadkowa dwóch procesów składowych: procesu nukleacji (tworzenie zarodków krystalicznych) i agregacji (wzrost kryształów).

Czynnikami, które determinują w zasadniczy sposób zdolność krystalizacyjną polimeru są: budowa chemiczna i fizykochemiczna makrocząsteczki (mery zdolne do wytwarzania silnych wiązań decydujących o zawiązaniu szkieletu sieci przestrzennej, wielkość makrocząsteczki), im bardziej regularna makrocząsteczka, tym większa krystaliczność polimeru), pamięć polimeru (stan polimeru poprzedzający stapianie), obecność wtrąceń i zanieczyszczeń (czasem działają tak, że wokół cząstek zaczyna powstawać obszar krystaliczny), wstępne uporządkowanie makrocząsteczki (zwiększa zdolność do krystalizacji).

Czynnikami zwiększającymi zdolność krystalizacji są jednakowa lub podobna wielkość grup bocznych łańcucha i równomierne ich rozmieszczenie oraz brak bocznych odgałęzień łańcucha głównego.
Stopień krystaliczności - procent obszaru skrystalizowanego do całego np. bawełna - 68-89% - jest jednym z podstawowych pomiarów w analizie strukturalnej włókna. Cechy włókna związane z krystalizacją:


· Własności mechaniczne włókna - im większa krystaliczność tym mniejsza odkształcalność początkowa i całkowita, mniejsza rozciągalność
· Większa gęstość - większa odporność na ścieranie i termiczna
· Mniejsza zdolność sorpcji cieczy, powinowactwo do barwnika, większa odporność chemiczna
· Przewodność elektryczna

środa, 11 lutego 2009, lemonna

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: