subskrypcja textylny.blox.pl

Twój email

dodaj usuń

Blog > Komentarze do wpisu
Własności higroskopijne włókien

Właściwości higroskopijne - sorpcja wody (zdolność do przyłączania cząsteczki wody)/desorpcja (oddawanie cząsteczki wody). Włókna dzielimy na hydrofilowe i hydrofobowe. Potencjalna zdolność włókien do sorpcji wody zależy od budowy cząsteczkowej (grupy końcowe), nadcząsteczkowej (stopień krystaliczności, orientacja wewnętrzna i usieciowanie polimeru)i makrostruktury włókna.


Zwiększenie higroskopijności może być powodowane: obecnością w polimerze grup hydrofilowych np. -OH, -COOH, -NH, zwiększeniem ilość grup końcowych (poprzez zmniejszenie ilości makrocząsteczek), które przyłączają wodę, postacią konformacyjną włókien, makrostrukturą włókna: mikrokapilarne szczeliny, otwory, pęknięcia oraz stopień rozwinięcie powierzchni zewnętrznej włókna wpływają na jego higroskopijność, obszary krystaliczne nie wykazują zdolności do wiązania wody.


Wilgotność normalna włókna - wilgotność osiągana przez włókno w warunkach normalnych tzn. temp 20C, wilgotność powietrza 65%, np. bawełna 7-9%. Zdolność do sorpcji wody uzależniona jest od wilgotności względnej (największe znaczenie), temperatury i ciśnienia atmosferycznego.


Histereza wilgotności - izoterma sorpcji nie pokrywa się z izotermą desorpcji - jest to wynikiem oporu stawianego przez włókno podczas osuszania.


Przyłączanie wody przez włókno - woda kapilarna (mikrokapilary), adsorpcja, osmoza (tylko włókna naturalne).
Adsorpcja - wiązanie wodorowe lub wtórne między grupą hydrofilową a cząsteczką wody. Usuwanie wody przez podgrzanie. Osmoza - w wyniku różnicy stężeń wody wewnątrz i na zewnątrz komórki dochodzi do jego wyrównania poprzez dyfuzję cząstek wody.


Wilgotność włokien wpływa na: zmiany wymiarów (pęcznienie), zmianę gęstości, wytrzymałości, przyspiesza relaksację, właściwości dielektryczne, przewodność elektryczna i cieplna, zmiana właściwości optycznych, zmiana tarcia.

środa, 11 lutego 2009, lemonna

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
2014/01/29 15:12:28
Materiałoznawstwo na poziomie wiedzę. Zastanawiam się jednak czy i komu taka wiedza jest przydatna. Skup złota czy fabryka rozumiem - tak jakość materiału jest bardzo ważna, ale dla amatorskiego dziergania również?