subskrypcja textylny.blox.pl

Twój email

dodaj usuń

Blog > Komentarze do wpisu
Własności reologiczne włókien – rodzaje odkształceń włókna, wskaźniki ilościowe odkształcalności włókien

Rodzaje odkształceń powstających podczas działania poosiowej siły rozciągającej: sprężyste, lepko sprężyste (sprężyste opóźnione), trwałe. Wielkość odkształceń jest wprost proporcjonalna do wielkości działających naprężeń a odwrotnie proporcjonalna do właściwości sprężystych włókna.


Sprężyste
- powstają przy małych obciążeniach nie przekraczających granicy sprężystości włókna, są całkowicie rewersyjne (odwracalne).


Lepkosprężyste - powstają przy przekroczeniu granicy sprężystości włókna, są rewersyjne, wielkość odkształceń zależy od czasu działania siły, ich zanikanie zachodzi z opóźnieniem. Podczas tego odkształcenia ujawniają się dwa zjawiska mechaniczne: relaksacja naprężeń wewnętrznych i pełzanie włókna.


Trwałe - powstają po przekroczeniu przez siłę rozciągającą wartości granicznej, są nieodwracalne, ponieważ makrocząsteczki ulegają trwałemu przesunięciu, oraz następuje zerwanie wiązań makrocząsteczkowych.
Wskaźniki ilościowe: ocena odkształcalności całkowitej, odkształcalność rewersyjna (natychmiastowa i całkowita)

środa, 11 lutego 2009, lemonna

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
customessay
2016/11/08 05:27:31
Marvelous post you share actually I am regular fan of your site and i read this full post till end and I like it very much. I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I dont know what to say except that I have. The design is good. The information contained in this website is full of informative insights.