Zakładki:
01. Moda/Trendy/Tendencje - Polska i Zagranica
02. Portale branży odzieżowej - Polska
03. Portale branży odzieżowej - Zagranica
04. Szkoły - Polska
05. Szkoły - Zagranica
06. Sklepy i Firmy
07. Materiałoznawstwo/ Włókiennictwo
08. Historia Ubioru
09. Projektanci
10. Szycie
11. Blogi
12. Różne

subskrypcja textylny.blox.pl

Twój email

dodaj usuń

środa, 11 lutego 2009
Postacie konformacyjne makrocząsteczek polimerów włóknotwórczych i ich wpływ na zdolność włókien do krystalizacji
Postać konformacyjna makrocząsteczki - ukształtowanie przestrzenne łańcucha makrocząsteczki.

Można wyróżnić warianty postaciowe: rektalny, helikalny, fleksuralny, meandryczny lub statystycznie skłębiony.

Konsekwencją postaci konformacyjnej jest zdolność tworzywa do krystalizacji - im większy udział makrocząsteczek o postaci statystycznie skłębionej tym jest ona mniejsza.

Wielkości makrocząsteczki polimerów włóknotwórczych i sposób jej charakteryzowania

Najistotniejsze znaczenie w wielkości makrocząsteczki ma jej długość. Powszechnie przyjętym sposobem charakteryzowania długości jest podanie stopnia polimeryzacji - ilość merów wchodzących w skład makrocząsteczki. W jednym polimerze makrocząsteczki mogą mieć różną długość -nazywane jest to polimolekularnością. Podawana jest średnia arytmetyczna długości makrocząsteczki w całym włóknie. W przypadku włókien tworzonych przez człowieka polimolekularność może być kształtowana.


Tworzenie makrocząsteczki może odbywać się następującymi sposobami: polimeryzacja addycyjna/łańcuchowa, polikondensacja, kopolimeryzacja (więcej niż jeden rodzaj monomeru).


Stopień polimeryzacji wpływa na masę makrocząsteczki: M=Pm+k (M- masa makrocząsteczki, m-masa czasteczkowa ogniwa merowego, k- masa czasteczkowa grup koncowych, P-stopien polimeryzacji).

Budowa cząsteczkowa polimerów włóknotwórczych i jej wpływ na własności włókien

Polimery włóknotwórcze mają strukturę liniową oraz różne konformacje (kształty), które warunkują właściwości włókna. Jej wymiar wzdłużny jest od kilkudziesięciu do kilkuset razy większy od poprzecznego. Makrocząsteczka jest zbudowana z dużej liczby segmentów połączonych wiązaniami kowalencyjnymi (dlatego nazywana jest tez makrocząsteczką łańcuchową). Pojedyncze ogniwa łańcucha mają taką samą budowę chemiczną (oprócz grup końcowych)- ogniwa nazywa się grupami merowymi, w skrócie merami. W przypadku naturalnych polipeptydów włóknotwórczych segmenty mają budowę nie identyczną, ale tego samego typu.

Grupy końcowe zwiększają powinowactwo włókna do barwnika i sorpcję wody. Właściwości fizykochemiczne warunkowane są przez: ukształtowanie łańcucha głównego, rozmieszczenie grup bocznych łańcucha głównego, sekwencję ogniw merowych w łańcuchu, wielkość makrocząsteczki oraz wiązania międzycząsteczkowe.


Wielkość makrocząsteczki ma wpływ na: zdolność polimeru do formowania włókna (wielkość warunkuje lepkość, a lepkość zestalenie strugi cieczy), krystaliczność włókna, a tym samym na higroskopijność, wybarwialność, przewodność elektryczną, cieplną. Wzrost stopnia polimeryzacji wpływa również na wytrzymałość włókien na rozciąganie, zmiana temperatury topnienia, mięknienia, rośnie odporność chemiczna włókna, zmniejsza się zdolność wiązania wody i barwników.

Podział systematyczny włókien

włókna naturalne:
o włókna pochodzenia roślinnego (celulozowe), występujące w wielu roślinach włóknistych, takich jak len, bawełna, konopie, ramia, juta, sizal, abaka, pokrzywa, drewno i innych (można podzielić w zależności od miejsca uzyskiwania włókna na nasienne, łykowe, liściowe, owocowe)
o włókna pochodzenia zwierzęcego (białkowe) to jedwab, wełna, sierść i włosy
o włókna mineralne występujące naturalnie w wielu minerałach takich jak np. azbest

włókna chemiczne
o Włókna z polimerów naturalnych (włókna sztuczne): celulozowe (w tym wiskozowe, lyocellowe, modalne, miedziowe, octanowe, trójoctanowe), alginowe, gumowe
o oparte na syntetycznych polimerach: elastyczne (np. elastomerowe), włókna fluorowe, poliakrylowe (w tym poliakrylonitrylowe ), poliamidowe, chlorowe, włókna poliestrowe (np. elana), włókna poliuretanowe (np. lycra), winylowe
o włókna chemiczne z tworzyw nieorganicznych: szklane, węglowe, metalowe

sobota, 06 września 2008
Moda - rysynek żurnalowy - książka

Na rynku polskim nie ma za wiele ciekawych pozycji dla ludzi zajmujšcych
się projektowaniem odzieży lub chcšcych to poznać - przeważnie
większość osób korzysta z literatury anglojęzycznej. Na szcęście ostatnio
wydawnictwo ABE  zaczęło tłumaczyć ciekawe pozycje na polski.
Pierwszą z nich, która wpadła mi w ręce jest książka "Moda - zasady,
techniki i praktyki rysunku żurnalowego - poradnik dla przyszłych
projektantów".
Książkę wyróżnia bardzo praktyczne podej?cie, mało teoretyzowania,
dużo informacji, ciekawostek i rzeczywi?cie przydatnych informacji (w
odróżnieniu od wielu innych ksišżek).
Dzieli się na 4 czę?ci:

1) Poszukiwanie inspiracji
2) Zaczynamy rysować
3) Planowanie i projektowanie
4) Przekazanie własnej wizji

Każda część ilustrowana jest przykładami i prezentacjami.

Dostepna od 15 wrzesnia


 

wtorek, 02 września 2008
Znowu Konkurs dla Przedsiębiorców z sektora Mody!! British Council 2008
International Young Fashion Entrepreneur (IYFE) 2008 ma na celu uhonorowanie osiągnięć i wsparcie rozwoju młodych przedsiębiorców działających w branży mody.
    
Konkurs składa się z dwóch etapów: polskich eliminacji w Warszawie i międzynarodowego finału w Wielkiej Brytanii. W polskich eliminacjach z nadesłanych zgłoszeń profesjonalne jury wyłoni najlepszego młodego przedsiębiorcę / menedżera krajowej branży mody, który będzie walczył o tytuł International Young Fashion Entrepreneur of the Year 2008 w międzynarodowym finale w Wielkiej Brytanii.

W tym roku w konkursie bierze udział 10 krajów: Brazylia, Indie, Indonezja, Meksyk, Arabia Saudyjska, Południowa Afryka, Sri Lanka, Polska, Tajlandia i Tunezja.

Finaliści odwiedzą Wielką Brytanię, aby wziąć udział we wspólnym programie, w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość nawiązywania cennych kontaktów zarówno z kluczowymi brytyjskimi partnerami z branży mody, jak i z innymi uczestnikami IYFE.
   
Zwycięzca międzynarodowego finału oprócz honorowego tytułu International Young Fashion Entrepreneur of the Year 2008 otrzymuje nagrodę finansową ok. 7500 funtów z przeznaczeniem na realizację projektu we współpracy z British Council. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie relacji między zwycięskim krajem a Wielką Brytanią.

Aby kwalifikować się do udziału w konkursie, należy:

- mieć od 25 do 35 lat
- być obywatelem Polski
- być aktywnymi zawodowo w branży mody (patrz opis sektora)
- być przedsiębiorczym i umieć wykazać swoje umiejętności w tej branży w swoim kraju,  szczególnie w kontekście komercyjnym
- poprzez osobowość, motywację i wiedzę dać dowód własnego potencjału jako przyszłego lidera branży mody w swoim kraju
- biegle znać język angielski
- być w stanie wyjechać do Wielkiej Brytanii w lutym 2009r. (w razie zwycięstwa w polskim etapie konkursu).   

Uczestnicy konkursu powinni działać w dowolnym z następujących obszarów branży mody:
-  Moda, tkaniny, akcesoria lub perfumy - wzornictwo i produkcja
-  Promocja mody: pokazy, wystawy, festiwale lub imprezy
-  Obrót detaliczny w branży mody: kupowanie, sprzedawanie
-  Badania produktu, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw
-  Marketing mody, PR, budowanie świadomości marki, dziennikarstwo
-  Wydawnictwa poświęcone modzie, inne formy komunikacji, strony internetowe
-  Konsultanci świadczący specjalistyczne usługi w dowolnym ze wskazanych obszarów

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji do konkursu to 5 października 2008

Szczegóły na stronie : http://www.britishcouncil.org/pl/poland-iyfe.htm
  
  
  
   
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 15